" mimpi umpama contengan illusi,
tiba-tiba datang menyergah tatkala hati khali "