"Cinta adalah perdamaian dan benci adalah permakluman perang. Dan perang adalah maut, dan perang adalah neraka."

"Cinta ialah airtirta kehidupan. Benci adalah racun yang membawa maut."

"Kata orang, cinta adalah perangai yang utama. Kataku, cinta adalah kemestian."

"Cinta lebih diperlukan daripada nasi dan air. Lebih perlu daripada cahaya dan udara."

"Cinta tidak perlu diangkat-angkat kerana ia sudah tinggi dengan sendirinya."

"Kerana cinta, kita tidak perlu meminta upah. Sebab cinta sendiri sudahlah upah."

"Bercinta tidak meminta perhitungan. Sebab cinta tidak menghitung, selain dari dirinya sendiri."

"Cinta tidak berhutang dan tidak berpiutang. Cinta tidak dapat dibeli dan tidak dapat dijual."

"Kalau ia (cinta) memberi ia memberikan segala-galanya. Kalau ia mengambil, ia mengambil kesemuanya."

"Ia (cinta) selalu cukup seperti mana adanya, tidak pernah lebih dan tidak pula kurang. Begitu dahulu, begitu kini dan begitu untuk selama-lamanya"

"Cinta mencari dan mendorong, bukan menunggu dan menyerah."

"Cinta menghimpunkan dan benci memecahkan."

"Cinta bukan buta. Cinta mempunyai suatu penglihatan yang dapat menembus segala hijab."

"Langsungkanlah cinta itu kepada Zat. Adapun Zat yang hakiki, Zat yang mutlak, ialah Zat Allah. Itulah wujud yang sempurna, yang tidak berbelah lagi"

"Janganlah cinta diletakkan pada SIFAT, sebab sifat boleh berubah, kerana perubahan tempat dan zaman."

" ... cinta yang sejati itulah Allah. Sebab Allah cinta akan dirinya."HAMKA, Kenang-Kenangan Hidup, m/s 224-230 via FSR.