“Melihat perempuan itu haram”

“Mendengar suara perempuan itu haram”

“Mengingati bayangan perempuan itu haram”

“Semua itu adalah zina”

Biasa mendengar klausa-klausa kata sebegitu? Banyak kali dengar bukan? Mungkin agaknya mereka mahu menjadikan perempuan itu sebagai makhluk haram di atas planet bumi ini, dan bagi perempuan pula mereka mahu menjadikan makhluk lelaki sebagai makhluk haram di atas planet bumi ini.

Sampai begitu sekalikah pandangan anda tentang pengharaman segala yang datang daripada perempuan atau segala yang datang daripada lelaki? Sedangkan khinzir pun tidak sampai ke tahap itu diharamkan dalam Al-Qur’an. Yang hanya diharamkan adalah makan dagingnya sahaja.


Ikuti perbahasan isu ini dengan lebih meluas. Baca dengan minda yang bersih!


Oleh:

Ahmad Fathi Bin Muhammad,
M.A, Maqosid Shari'ah,
Universiti Qadhi Ayyadh,
Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi (PMMM),
Marakech, Maghribi.