Spring | 2011,

Mohd Nazul, Hiroshima, Japan


...perwatakan seseorang yang suka akan Bunga Tulip ini seringkali dikaitkan dengan orang yang suka berahsia...